Ga naar hoofdinhoud
Van Zorg naar Gewoon Leven Logo

Kijk terug: inspiratiesessie ‘de rol van mantelzorgers bij reablement’

Best practices

Op 7 november kwamen 30 zorgprofessionals van verschillende organisaties bij elkaar rondom het thema: de helpende én remmende werking van mantelzorgers bij reablement. Deze inspiratiesessie werd georganiseerd door Zilveren Kruis Zorgkantoor, Reable Nederland en Weyond als onderdeel van het programma Reablement.

Het programma Reablement

Zo’n 30 reablement-initiatieven bundelen krachten binnen het programma om de implementatie en ontwikkeling van reablement te versnellen in de 11 zorgkantoorregio’s van het Zilveren Kruis Zorgkantoor. Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

  • Een lerend netwerk in logisch gevormde clusters. Zij delen initiatieven kennis, middelen en ervaringen, ondersteund door een digitaal kennisplatform, vergelijkbaar met een ‘openbare Wikipedia’ (zie www.vanzorgnaargewoonleven.nl).
  • Een lange termijn denk en doe tafel: een groep die vanuit het lerend netwerk lange termijn oplossingen bedenkt voor zowel binnen als buiten het systeem rondom lange termijn thema’s, zoals reablement beleid en financierbaarheid.
  • Sturing op de ontwikkeling door Zilveren Kruis Zorgkantoor: stimuleren tot ontwikkeling en verbreding van (succesvolle) reablement initiatieven, met resultaatgerichte sturing vanuit gezamenlijke kaders op (boven)regionaal- en projectniveau.

Terugkijken: De helpende én remmende rol van mantelzorgers bij reablement

De thema bijeenkomst bestond uit twee onderdelen, deze kun je onafhankelijk van elkaar terugkijken.

  1. Nationale denktank: Bernice Franssen en Joris Behr

Bernice Franssen en Joris Behr  stellen: ‘De ervaren druk onder mantelzorgers wordt in het perspectief van de dubbele vergrijzing als een verontrustende ontwikkeling ervaren. De cijfers uit recentelijk verschenen rapporten tonen een veel gunstiger beeld’. Beide zijn zij deelnemers aan Nationale Denktank 2023 op het onderwerp ‘Betekenisvol ouder worden’.

Bekijk hier hun presentatie:

Samen met de deelnemers verkenden zij de uitdagingen/barrières van mantelzorgers en wat helpend/ondersteunend is om in de samenleving meer mantelzorg en omzien naar elkaar te bevorderen.

Bekijk hier de terugkoppeling van de bevindingen:

Lees hier ook het position paper terug dat ze samen met Reablement Nederland enkele weken geleden aanboden aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  1. Reable Nederland: Rudi Westendorp bespreek praktijkcasussen

Wat doe je als mantelzorgers remmend zijn voor de ondersteuning van een hulpvrager? Welke dilemma’s brengt dit met zich mee en vooral welke handvatten er zijn om hierover in gesprek te gaan? Deelnemers brengen praktijkcassusen in. Rudi Westendorp gaat samen met de groep op zoek hoe hiermee om te gaan vanuit de principes van Reablement.

Bekijk hier de cirkeldialoog over prakijkcasussen:

Zelf een initiatief of mis je iets?

Neem contact met ons op via onderstaande knop om een vraag te stellen of jouw initiatief te delen.

Neem contact op