Ga naar hoofdinhoud

Toekomstige (ouderen)zorg

Hoe verbeelding ons helpt om de toekomst van de zorg te doorleven.

Visie

Verbeelden van de (ouderen)zorg anno 2040

Zorg verlenen voor ouderen zoals we dat in de afgelopen decennia gewend waren is op korte termijn niet meer haalbaar. Het aantal ouderen neemt toe. Zorgvragen worden complexer. Er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. We staan op een kruispunt. Er moet iets veranderen. Niet alleen in de ouderenzorg, maar in de hele samenleving.

In de praktijk

Waarom een ervaringsspel?

Het vraagt lef en actie van ons allemaal om er straks te zijn voor ouderen die ons écht nodig hebben. Het vraagt om anders kijken, anders denken, anders doen. De sleutel daarvoor is ‘bewustwording’. En daar helpen we jouw organisatie graag bij door mee te doen aan door middel van een ervaringsspel.

Wat is het ervaringsspel?

Een spel dat je leert je je hart te volgen.

Kader Passende Zorg als kompas

De basis onder het ervaringsspel is het Kader Passende Zorg.

Anders denken, anders kijken, anders doen

Leren en ontwikkelen met je hart om nieuwe inzichten te krijgen.

Speel het spel mee!

Pas het toe op jouw organisatie.

Wat is het ervaringsspel?

Omdat het je helpt te leren met je hart. Het haalt je even uit het kennis zenden en tot je nemen en het helpt je de essentie van volhoudbare zorg te doorleven. Je bewust te worden van wat er werkelijk nodig is om de gezondheidszorg te transformeren.

Kader Passende Zorg als kompas

De basis onder het ervaringsspel is het Kader Passende Zorg. Dit kader geeft richting aan de transformatie naar gezondheidszorg die bijdraagt aan gezond (samen)leven.

Maar een kader alleen zal geen verandering brengen. Het scharnier dat nodig is heet ‘bewustwording’; zelf ervaren en voelen wat die transformatie vraagt. Bijvoorbeeld door niet te denken en handelen vanuit wat we nu kennen maar vanuit een toekomstbeeld dat nu misschien nog wel vreemd aanvoelt.

Anders denken, anders kijken, anders doen

Doordat je leert en ontwikkelt met je hart komen inzichten veel intenser binnen en word je letterlijk op een ‘afslag’ gezet: ga ik bewust door met de manier van werken waarvan ik weet dat die de houdbaarheid van de zorg mede onder druk zet, of kies ik ervoor om vanaf vandaag wat ik kan doen te laten bijdragen aan gezondheidszorg die ook in de toekomst kan bijdragen aan gezond (samen) leven. Ik weet vandaag misschien nog niet precies ‘hoe’ maar ik heb wel aanknopingspunten, handelingsperspectief om míj́n bijdrage daaraan te gaan geven.

Speel het spel mee!

Door het spelen van dit spel met jouw organisatie helpen we je de dialoog op gang te brengen over de maatschappelijke opgave waar we met elkaar voor staan. Neem contact op met de landelijk aanjagers van de beweging Van Zorg naar Gewoon Leven.

Zelf een initiatief of mis je iets?

Neem contact met ons op via onderstaande knop om een vraag te stellen of jouw initiatief te delen.

Neem contact op