Ga naar hoofdinhoud

Community Care

‘Community care’, of beter gezegd ‘zorgzame (buurt)gemeenschappen’, is kort gezegd ‘het ondersteunen van mensen bij het leven in de eigen leefomgeving’. Bijvoorbeeld in de woon- of werkomgeving, in verkeer en vervoer, in de omgang met vrienden en kennissen, in recreatie en vrije tijd, en in gezondheid. Het is een manier van zorg en ondersteuning waarbij inwoners en organisaties samenwerken om de zorg en ondersteuning binnen de gemeenschap (in)formeel te organiseren.

Visie

De bedoeling van zorgzame (buurt)gemeenschappen en de leidende principes

Mensen leven in een gemeenschap waar zorgen voor en met elkaar normaal is.

Wat betekent dit:

 • Zorg in de gemeenschap door de gemeenschap realiseren.
 • Inwoners zijn leidend. Organisaties zijn volgend.
 • Inwoners en organisaties zetten zich in om de capaciteit van de gemeenschap te versterken om zelf (en in samenwerking) de zorg en ondersteuning te organiseren. 
 • Inwoners binnen de gemeenschap ervaren een betere gezondheid, welzijn en voelen zich onderdeel van  de samenleving. 

Verschillende categorieën

In heel het land zijn al verschillende intitatieven aan de gang die bijdragen aan community care. Deze zijn onder te verdelen in 3 categorieën.

Concrete voorbeelden én links naar de organisaties van deze initiatieven vind je onder ‘In de Praktijk’. Er is er altijd één te vinden bij jou in de buurt.

Best practices

Er gebeurt al zóveel in het land! Prachtige initiatieven rondom Zorgzame (buurt)gemeenschappen, leernetwerken rondom herstelgericht werken etc. Met het programma ‘Community Care’ versnelt Zilveren Kruis Zorgkantoor in samenwerking met inwonersinitiatieven, zorgorganisaties en samenwerkingspartners de community care in 11 zorgkantoor regio’s. Informatie hierover is te vinden in het Community care inspiratiedocument

Inhoudelijke best practices zijn terug te vinden in onderstaande artikelen.

Succesvol opschalen

Community care is een manier van doen waarbij de gemeenschap zoveel mogelijk zelf de zorg en ondersteuning ‘in de gemeenschap’ en ‘met de gemeenschap’ organiseert. Wil je community care initiatieven ontwikkelen of opschalen dan doe je dat het beste langs 3 lijnen:

 1. Gemeenschapszin;
  Het gaat dan over de mate waarin de gemeenschap betrokken is bij en verantwoordelijkheid neemt voor de zorg en ondersteuning van degenen die onderdeel zijn van de gemeenschap. Het omvat de onderlinge verbondenheid, solidariteit en actieve participatie binnen de gemeenschap.
 2. Infrastructuur;
  De fysieke, organisatorische of digitale faciliteiten die beschikbaar zijn om community care te ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanwezigheid van ruimtes voor gemeenschapsactiviteiten, vervoersmogelijkheden, informatiesystemen en samenwerkingsstructuren.
 3. Formele ondersteuning en zorg;
  Samenwerking en afstemming tussen de gemeenschap en de formele zorg- en ondersteuningsdiensten die worden aangeboden door professionele zorgverleners en instanties. Het gaat dan om het creëren van een soepele overgang en elkaar aanvullen tussen de informele en formele zorg.