Ga naar hoofdinhoud
Van Zorg naar Gewoon Leven Logo

Leiderschap

“Het leiderschap van nu vraagt moed en lef”

Er zijn al veel organisaties in zorg en welzijn volop in beweging ‘van zorg naar gewoon leven’. Dat geldt natuurlijk voor de leidende coalitie, maar ook in de regio’s sluiten steeds meer organisaties aan bij de beweging. Hier vind je inspiratie van collega-organisaties. Wat hebben zij gedaan om de kanteling te maken van (medisch) zorgen naar zoveel mogelijk aansluiten bij het leven van ouder wordende mensen. En wat is er in je organisatie inrichting nodig om dit te laten slagen en vol te blijven houden?

 

Visie

ZuidOostZorg is één van de organisaties van de leidend coalitie. Bij ZOZ is de thuissituatie altijd leidend. Dat uitgangspunt zit in de hele manier van benaderen van de cliënten en het proces van zorgen.

In noodzakelijke gevallen zijn cliënten even op een specialistische afdeling en gaan dan weer terug naar de thuissituatie. En dat blijkt te werken: meer dan 85% gaat ook daadwerkelijk weer terug.

 • Er is capaciteit genoeg. De opgave is om die passend in te zetten: niet meer doen dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Dat is spannend voor degenen die juist redeneren vanuit schaarste.
 • Durf de vreemde eend in de bijt te zijn, tegen de stroom in te roeien. Dat vraagt moed en lef, om ander leiderschap en een lange adem.
 • Neem de tijd voor het gevoel van  loss-aversion, de angst om het bekende te verliezen. Vragen als ‘waar zijn wij dan nog voor?’ zijn heel herkenbaar. Neem tijd en ruimte om het andere perspectief te doorleven met elkaar.
 • En ga in gesprek over ‘anders kijken, anders denken, anders doen’ en de mindshift dat niet alles een gezondheidszorgvraag is. Het Kader Passende Zorg biedt mooie handvatten om hierover in je organisatie in gesprek te gaan. Zie ook onderstaand artikel over het ‘verbeelden van de ouderenzorg in 2040’.

Succesvol opschalen

Vanuit ZuidOostZorg is er ervaring opgedaan met post-MBO opleiden leiderschap. In onderstaande artikel vind je informatie om het succesvol op te schalen.

In de praktijk

ZuidOostZorg heeft inmiddels jaren ervaring en is een bron van inspiratie voor organisaties die mee willen bewegen in de kanteling van zorg naar gewoon leven. Een paar lessen op een rij:

 • De thuissituatie is altijd leidend. Dat zit in de hele manier van benaderen van de cliënten en het proces van zorgen.
 • Werk niet vanuit schaarste of overvloed maar vanuit ‘niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk’. Er is voldoende WLZ capaciteit als je die maar passend inzet.
 • Durf tegen de stroom in te roeien. Dat vraagt moed en lef, om ander leiderschap en een lange adem.
 • Voer de consistente lijn die je voor ogen hebt ook congruent uit: bouw steeds een stapje verder in plaats van steeds weer nieuwe dingen doen.
 • Voor de hoeveelheid organisatielagen geldt ook, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.
 • Werk digitaal als het kan en offline als het moet.
 • En ja, een snellere doorstroom levert financieel gezien minder op. De drijfveren zijn dan ook niet vanuit oud denken en korte termijn drijfveren maar vanuit generatie bestendige, lange termijn waardecreatie.
 • Werk vanuit je passie, staar je niet blind op cijfers en SROI’s maar begin en blijf gaan vanuit je overtuiging.
 • Investeer veel tijd en energie in een variatie aan samenwerkingen met regionale partners. Oa ook met revalidatie die samen en zoveel mogelijk thuis wordt georganiseerd;
 • Emancipatie van de verpleegkundige is belangrijk, pak de rol die bij je past en waar je goed in bent. En denk gerust wat wijder dan je eigen expertise. Zeker bij laag complexe zorg.
 • Niet ‘medisch’ kijken als uitgangspunt nemen maar waarde toevoegen aan het leven van mensen;
 • Besteed aandacht aan gevoelens van loss-aversion die deze manier van werken op kan leveren bij medewerkers; waar zijn wij dan nog voor?
 • Neem tijd en ruimte om het andere perspectief te laten zien. En ga in gesprek over ‘anders kijken, anders denken, anders doen’ en de mindshift dat niet alles een gezondheidszorgvraag is. Het ervaringsspel in het artikel hieronder, gebaseerd op het Kader Passende Zorg, biedt mooie handvatten om hierover in je organisatie in gesprek te gaan.
 • En de framing, heel belangrijk! Hoe vertel je het verhaal. Voor je het weet is het een bezuinigingsverhaal maar er ligt juist heel veel waarde in.
 • Tenslotte: Besteed heel veel tijd aan reflectie. Het dóet iets met je mensen, er verandert veel en dat kan je met elkaar in perspectief zetten.