Ga naar hoofdinhoud
Van Zorg naar Gewoon Leven Logo

Technologie

Ouderen van nu worden anders oud dan hun eigen ouders. Ouderen zijn langer zelfstandig en wonen langer thuis. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om actieve voorbereiding op ouder worden. Hoe kun je er zelf voor zorgen dat je zo lang mogelijk vertrouwd thuis kan wonen en leven? Wat kun je doen om je voor te bereiden op de toekomst?

Visie

Zorg verlenen voor ouderen zoals we dat in de afgelopen decennia gewend waren is niet meer haalbaar. Het aantal ouderen neemt toe. Zorgvragen worden complexer. Er zijn niet genoeg mensen om de zorg te bieden. We staan op een kruispunt. Er moet iets veranderen. Niet alleen in de ouderenzorg, maar in de hele samenleving: het vraagt om actieve voorbereiding op ouder worden. Daarvoor is lef en actie van ons allemaal om er straks te zijn voor ouderen die ons écht nodig hebben.

Het Trimbos- instituut deed onderzoek naar Zorgtechnologie en innovatie. Lees hier het onderzoek.

Best practices

Succesvolle initiatieven of best practices zijn bewezen effectieve innovaties die arbeid besparen met zoveel mogelijk behoud van kwaliteit en medewerkerstevredenheid.

Zorgaanbieders kunnen verschillende rollen vervullen tijdens de fases waarin een innovatie zich bevindt om tot een succesvol initiatief te komen: koplopers experimenteren en ontwikkelen nieuwe innovaties. Ze valideren de meerwaarde in de praktijk. Volgers implementeren, borgen en schalen de succesvolle initiatieven vanzelfsprekend op.

Het delen van best practices, en het leren van elkaars ervaringen in de implementatie van zorgtechnologie in de ouderenzorg, is essentieel om succes te behalen en valkuilen te voorkomen.

Op uiterlijk 31 december 2023 wordt een lijst gepubliceerd met zorgtechnologie die bewezen succesvol zijn. Link volgt.

Succesvol opschalen

Succesfactoren voor zorgtechnologie zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat deze technologieën optimaal bijdragen aan de zorg en het welzijn van cliënten. Enkele essentiële succesfactoren zijn:

  • Gebruiksvriendelijkheid: Zorgtechnologie moet intuïtief en gemakkelijk te begrijpen zijn voor clienten (en verwanten), zelfs voor degenen met beperkte technologische ervaring. Een eenvoudige en overzichtelijke gebruikersinterface is van groot belang.
  • Aanpasbaarheid: De technologie moet flexibel zijn en aanpasbaar aan de individuele behoeften en mogelijkheden. Dit omvat de mogelijkheid om de functionaliteit aan te passen aan specifieke zorgbehoeften.
  • Interoperabiliteit: Systemen moeten kunnen integreren met andere zorgtechnologieën en gezondheidszorgsystemen om naadloze gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Dit vergemakkelijkt een holistische benadering van de zorg.
  • Veiligheid en Privacy: Het waarborgen van de veiligheid en privacy van de persoonlijke gezondheidsgegevens is van het grootste belang. Sterke beveiligingsmaatregelen en strikte naleving van privacyvoorschriften zijn vereist.
  • Ondersteuning en Training: Clienten en zorgverleners moeten toegang hebben tot adequate training en ondersteuning bij het gebruik van zorgtechnologie. Dit omvat technische ondersteuning en educatieve programma’s.
  • Clientbetrokkenheid: Het betrekken van ouderen bij het ontwerp en de implementatie van zorgtechnologie vergroot de acceptatie en effectiviteit ervan. Het is belangrijk om rekening te houden met hun voorkeuren en feedback.
  • Evaluatie en Feedback: Voortdurende evaluatie van het gebruik van zorgtechnologie en het verzamelen van feedback van clienten en zorgverleners stellen organisaties in staat om verbeteringen aan te brengen en de effectiviteit te waarborgen.

Via de onderstaande bronnen is meer informatie te vinden over succesfactoren van zorgtechnologie.

https://www.vilans.nl/thema-s/digitale-zorg

https://vitavalley.nl/coalitievorming/vitaal-thuis/nieuws/

https://www.zn.nl/dossier/digitalisering/digitale-zorg/

In de praktijk

Op basis van behoeften van aanbieders worden kennissessies georganiseerd om uitgebreider in te gaan op bepaalde thema’s

Deze sessies bieden inzicht in de nieuwste technologische ontwikkelingen die de zorg voor ouderen kunnen verbeteren. Deelnemers kunnen verwachten te leren over gebruiksvriendelijke oplossingen, privacy kwesties en praktische toepassingen die de zelfstandigheid en het welzijn van ouderen bevorderen. Het doel is om bewustwording te creëren, kennis te delen en zorgverleners, ouderen en hun families te informeren over de voordelen van zorgtechnologie. Het is een kans om te ontdekken hoe technologie de ouderenzorg kan verrijken en de levenskwaliteit kan verhogen.