Ga naar hoofdinhoud
Van Zorg naar Gewoon Leven Logo

Herstelgericht werken

Reablement in de praktijk

In de praktijk

Verhogen van zelfredzaamheid

Van verzorgingsstaat naar samenredzame samenleving

Waar in het begin van de 20e eeuw de staat de verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de inwoners, verplaatst dit begin 21e eeuw naar de markt en verschuift de balans nu weer naar het middenveld.

Sleutel tot succes

De hulpverlener moet bereid zijn om door te ogen van een ander te kijken. En die situatie ook kunnen analyseren door zijn of haar ogen, waarbij voorkeuren van de ander altijd leidend zijn.  Samen werken aan zelfredzaamheid is het doel. Op die manier kunnen we de zorg houden waar het écht nodig is en de zorg toegankelijk houden. 

Doelgroepen

Reablement wordt toegepast bij een hulpvraag van ouderen. Daarmee vergroot de zelfredzaamheid van die oudere, zonder dat de hulpverlening structureel ingrijpt in diens persoonlijke levenssfeer. De oudere van tegenwoordig is een heel andere dan die van twintig, dertig jaar geleden. Ouderen hebben nu behoefte aan autonomie, aan regie. Die zitten niet meer te wachten op een wijkverpleegkundige die ergens tussen acht en twaalf uur komt. Dit geldt niet voor iedere hulpvrager maar een kentering is al langer zichtbaar. 

Inspiratiedocument over reablement

Zelf een initiatief of mis je iets?

Neem contact met ons op via onderstaande knop om een vraag te stellen of jouw initiatief te delen.

Neem contact op