Ga naar hoofdinhoud

Sluit je aan bij Vertrouwd Thuis

 

 

Visie

Ouderen willen hun leven zo gewoon mogelijk leven. Het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving waar ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Initiërende en stimulerende coalitiepartners van van Zorg naar Gewoon Leven delen graag hoe zij hierbij ondersteunen. Eén van de programma’s is Vertrouwd Thuis van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

“Met Vertrouwd Thuis bieden we zorgaanbieders veranderkundige handreikingen om toekomstbestendig Wlz-thuis (Wet langdurige zorg) te organiseren, maar dat vraagt nogal wat van de zorgwereld. Wlz-pakketten zijn geen doel op zich meer; het gaat gelukkig steeds meer over wat cliënten individueel nodig hebben om een fijn leven te leven. Dit is hoe we het straks allemaal willen, toch?”: zegt programmanager van de coalitie Najla van Veen.

Vertrouwd Thuis is een transitiebeweging

Om zorgaanbieders verder te helpen met het omarmen van dit perspectief begon Zilveren Kruis Zorgkantoor in 2022 met Vertrouwd Thuis, samen met zorgaanbieders ZorgSpectrum en Icare. Het is een veranderende beweging, waar inmiddels meer dan 150 zorg- en andere organisaties bij zijn aangesloten. Als lerend netwerk wisselen ze kennis en ervaringen uit over het anders werken. Hun inzichten, ervaringen, tips en adviezen zijn terug te vinden op www.vanzorgnaargewoonleven.nl.

Ambassadeurs vervullen voorbeeldrol

Najla: “De aangesloten organisaties zitten in een andere fase van de veranderbeweging. Door ze regionaal en bovenregionaal met elkaar in contact te brengen, leren zorgaanbieders veel van elkaar. Zo ontwikkelen ze door te delen met en te leren van elkaar samen de werkwijze door om ondersteuning te geven, die aansluit bij de behoefte van ouderen. In die twee jaar dat we nu onderweg zijn, hebben verschillende zorgaanbieders grote stappen gezet. Dit zijn onze ambassadeurs: ze zijn al ver met veranderen. Ook besturen en directies nemen de veranderingen en het doel ervan meenemen in hun eigen strategische beleidsdoelen. Om maximaal van de ervaringen van deze ambassadeurs te profiteren, verbinden we ze binnen Vertrouwd Thuis met elkaar. Samen vormen ze een lerend, landelijk netwerk waar de omslag van zorg naar gewoon leven zo goed als volledig wordt gemaakt én beklijft.”

Leidende principes

Die omslag gaat vooral over toewerken naar ‘passende zorg’. “Concreet gaat het om zorg waarmee je in de behoefte van de oudere voorziet. Dat kan met vpt (volledig pakket thuis) en mtp (modulair pakket thuis) en met inzet van familie, het netwerk en technologische hulpmiddelen”, vertelt Linda van Tilburg, senior transitie adviseur bij Zilveren Kruis. “Zorg hoeft immers niet altijd hét antwoord te zijn.” Juist omdat elke zorgaanbieder en elke oudere anders is, bestaat er geen blauwdruk voor die transitie. Linda: “Er is wel een gemeenschappelijk startpunt: de oudere. En er zijn enkele leidende principes. Die vatten we samen in een veranderkundig model. Het loodst zorgaanbieders door de stappen heen die ze kunnen of gaan nemen. Het laat ze stilstaan bij vragen als: ‘Wat heb je als zorgaanbieder nodig om ondersteuning rondom de ouderen te organiseren? Wat moet je daarvoor aanpassen in jouw organisatie? Heb je daar al middelen voor of mis je juist iets?”

Werkplezier neemt toe

Volgens Linda leidt het ‘veranderen’ ertoe, dat zorgaanbieders gaan afwijken van vaste patronen en bijvoorbeeld meer samenwerken met andere disciplines. “Tegelijkertijd verwachten we dat het werkplezier toeneemt. Binnen Vertrouwd Thuis horen we veel geluiden dat het samenwerken met die andere disciplines bevalt en interessant is. Het geeft voldoening om het leven van ouderen zo in te richten, dat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven. Het zwaartepunt ligt niet langer automatisch op ‘zorg’, dat nu onderdeel wordt van het complete pakket aan ondersteuning. Zorgmedewerkers krijgen hierdoor meer ‘lucht’. Dat is best een prettige conclusie in een branche die met personeelstekorten behoorlijk onder druk staat.”

‘Aansluiten bij Vertrouwd Thuis? Zeker doen!’

Elke aanbieder van Wlz kan zich aansluiten bij Vertrouwd Thuis. “Vooral doen”, moedigen  Najla en Linda aan. “Van elke zorgaanbieder en zijn ervaringen kunnen anderen én wijzelf leren.”  Alle Vertrouwd Thuis-informatie wordt met aangesloten zorgaanbieders gedeeld op het platform ‘van Zorg naar Gewoon Leven’ (www.vanzorgnaargewoonleven.nl). Verder voorziet de  beweging in een waardevolle ‘peer-to-peer’-aanpak. Najla: “We organiseren bijeenkomsten waarbij zorgverleners van elkaar horen hoe ze het in andere organisaties doen. En wat er is veranderd in hun rol of werkzaamheden en vooral wat het oplevert. Managers vertellen elkaar hoe zij de verandering in hun organisatie mogelijk maken. We merken dat dit stimuleert en belemmerende overtuigingen wegneemt en ombuigen naar hoe het wel kan.” Parallel daaraan kunnen organisaties ook rekenen op (veranderkundige) adviezen van regionale aanjagers van het Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Doe je mee?

Vertrouwd Thuis geeft vanuit het hart van het Nederlandse zorgveld vorm aan een gewoon leven voor ouderen in een vertrouwde omgeving.

Doe je mee?

Sluit je ook aan bij Vertrouwd Thuis.
Kijk hiervoor op: https://vanzorgnaargewoonleven.nl/wlz-zorg-thuis/
Of mail naar: info@vanzorgnaargewoonleven.nl

 

Best practices

Succesfactoren

In de praktijk

Zelf een initiatief of mis je iets?

Neem contact met ons op via onderstaande knop om een vraag te stellen of jouw initiatief te delen.

Neem contact op