Ga naar hoofdinhoud
Van Zorg naar Gewoon Leven Logo

Sociale benadering Dementie

Best practise vanuit Zorgbalans met opschaling tips

Visie

Door middel van de Sociale Benadering Teams worden mensen met dementie ondersteund om nieuwe ankers te vinden in een leven dat steeds ingewikkelder wordt. Wat misschien wel het grootste probleem van dementie is: onze verkrampte omgang ermee. Het stigma, het ongemak en de mens die onbedoeld achter een ziektebeeld verdwijnt.  Het doel is dat mensen met een haperend brein gewoon mee kunnen blijven doen in het volle leven en hun leven niet gemedicaliseerd wordt. Het Sociale Benadering Team van Zorgbalans gidst en coacht mensen met dementie en hun naasten om de mens weer naar voren te brengen en de sluipende spiraal van meer en meer zorg te doorbreken.

Op basis van eigen ervaring heeft Zorgbalans succesfactoren voor de Haarlemse methode met do’s en don’t tips voor opschaling:

Succesfactoren

Organisatorische vraagstukken

Wat heb je gedaan om dit te laten slagen en borgen?

  • De keuze om werk te maken van de Sociale Benadering kwam voort uit bewustzijn van de toegevoegde waarde van de Sociale Benadering in de dementieketen. Daarnaast was er ook urgentie om te komen met andere oplossingen t.b.v. het doorbreken sluipende spiraal van meer zorg en oplossing voor tekort zorgmedewerkers.
  • Aan de slag gaan met de Sociale Benadering vraagt eigenaarschap in de organisatie, ook omdat er nog geen sprake is van een betaaltitel. Binnen Zorgbalans was het een bewuste keuze van bestuur en directie om te starten met Sociale Benadering Teams. Met bevlogen eigenaarschap op directieniveau wordt werk gemaakt van de Sociale Benadering.
  • We hebben een bewuste keuze gemaakt om in eerste instantie niet deel te nemen aan een social trial. Dit gaf de ruimte om zelf koers te bepalen en samenwerkingspartners te kiezen en zo de Sociale Benadering neer te zetten op een manier die past binnen onze bredere aanpak. De Sociale Benadering is één van de zienswijze waar Zorgbalans op bouwt in haar benadering van goede zorg. Dit is verankert in de brede visie op zorg en het methodisch kader.
  • Uitgangspunt is gelijkwaardige samenwerking; het SBD team brengt kennis en kunde in die binnen de zorgcontext niet altijd (gelijk) gewaardeerd wordt. Daarmee moesten we het beeld ombuigen van betaalde vrijwilligers naar bijdrage in dementieketen. We investeren daarom in de verbinding met en het draagvlak onder het lokale netwerk. De VO, huisartsen, buurtteams en sociale wijkteams worden meegenomen in het gedachtengoed en de toegevoegde waarde van de Sociale Benadering teams (bijv. middels scholing).
In de praktijk

Verandering in de praktijk

Hoe werkten we eerst: 

Het uitgangspunt is dat kwetsbare ouderen, waaronder mensen met dementie, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiertoe is de verpleegkundige ouderen (VO) de spil in het web om te zorgen dat de zorg thuis zo goed mogelijk georganiseerd wordt. Zij/hij werkt hiertoe structureel samen met één of meerdere huisartsenpraktijken en de thuiszorg.

Omdat de focus op het zorg domein ligt én dit veel van de aandacht vraagt van de verpleegkundige ouderen, kan in de huidige setting minder aandacht worden besteed aan de psychologische en sociale behoeften van de oudere en zijn/haar naasten. Terwijl we geloven dat hier ook een sleutel zit voor het doorbreken van de spiraal van meer zorg.

Hoe werken we nu?

We zetten in de buurt een Sociale Benadering Team in om mensen met dementie en hun naasten te coachen en gidsen in een leven met dementie. Ze richten zich op het helpen (op)bouwen van een steunnetwerk in het gewone leven.

In het Sociale Benadering Team zijn mensen werkzaam met diverse achtergronden anders dan zorg. Denk aan welzijn, kunst en ervaringsdeskundigen in het zelf vinden van nieuwe ankers in het leven. Mensen die buiten de gebaande paden zoeken naar oplossingen en zo mensen met een haperend brein helpen nieuwe ankers te vinden.

Binnen Zorgbalans is een Sociale Benadering Team aanvullend op de zorg. Het team werkt nauw samen en ontlast vanwege hun specifieke perspectief ook de VO. We werken ook intensief samen met andere partners in de buurt, maken verbinding met bestaande initiatieven en gaan zo versnippering tegen.

Voorbeelden om te downloaden

Zorgbalans heeft verschillende folders, flyers, artikelen en presentaties gedeeld wat ieder aanbieder kan gebruiken om zelf te starten met Sociale Benadering Dementie.

Voor meer informatie, contact Inge Veenstra, Directeur wijkzorg Zorgbalans

De presentatie van Sociale benadering Dementie is ook opgenomen en hieronder terug te kijken/beluisteren.

Zelf een initiatief of mis je iets?

Neem contact met ons op via onderstaande knop om een vraag te stellen of jouw initiatief te delen.

Neem contact op