Ga naar hoofdinhoud
Van Zorg naar Gewoon Leven Logo

Beter thuis met dementie

Beter Thuis met Dementie is een initiatief van Laurens. Het betreft een cursus voor mantelzorgers die samenwonen met een persoon met dementie (meestal de partner).

Visie

Het bestaat uit een 5-daagse logeerweek in een vakantielocatie waarin 15 workshops worden gegeven door verschillende (para)medische disciplines. De mantelzorgers krijgen psycho-educatie met als doel de kennis en vaardigheden over zorgen voor en leven met de partner met dementie te vergroten.

De thuissituatie verbetert door meer kennis en een betere coping van de mantelzorger, hierdoor is minder formele zorg nodig en kunnen de mensen met dementie langer thuis blijven wonen.

Mensen met dementie helpen langer thuis te wonen, met een lagere zorgvraag van henzelf en hun mantelzorger. Dit wordt gerealiseerd door de kennis en vaardigheden te vergroten:

 • Over het omgaan met iemand met dementie.
 • Zorgen voor iemand met dementie.
 • Zorgen voor jezelf als mantelzorger.
Best practices

Effecten en evaluaties

 • Beter Thuis met Dementie is wetenschappelijk bewezen effectief;
 • Deelnemers van Beter Thuis met Dementie blijven 25 dagen langer thuis wonen in het eerste jaar dan mensen die deze cursus niet hebben gevolgd;
 • Deelnemers van Beter Thuis met Dementie hebben 46 dagen minder dagopvang en 60 uur minder thuiszorg* in het eerste jaar dan mensen die deze cursus niet hebben gevolgd;
 • Vermindering van totale zorg- en gezondheidszorgkosten is ongeveer €10.500*;
 • Meer acceptatie en verbeterde coping resulteert in minder psychologische stress en minder negatieve gevoelens;
 • Mantelzorgers zijn gestimuleerd om meer ondersteuning te organiseren;
 • Mantelzorgers brengen praktische adviezen in praktijk;
 • Mantelzorgers ervaren meer steun door lotgenotencontact;

*gemeten in 2016–2018.

Succesfactoren

Advies voor opschaling:

 • Inventariseer hoe groot het probleem is: hoeveel mensen met dementie zijn er in de omgeving.
 • Vraag de eerste subsidie aan voor een opstart/pilot met beperkt aantal logeerweken, dan is de hoeveelheid subsidie te overzien voor de gemeente en wordt het sneller gehonoreerd.
 • Betrek zorgprofessionals die ervaring hebben met en kennis hebben van dementie (let op: zorgprofessionals niet in dienst van de organiserende partij kosten +21% BTW).

Binnen Laurens is Beter Thuis met Dementie in 2016 gestart als promotieonderzoek.

Na de onderzoeksfase is de cursus voortgezet met subsidies en het (inmiddels) vaste team van medewerkers.

De betrokken medewerkers vinden het een waardevol project en ze zijn blij dat zij hier onderdeel van zijn. Zij ervaren het als een verrijking en een aanvulling op hun normale werkzaamheden.

Om te starten zijn de te nemen stappen:

 1. Financiering
 2. Locatie
 3. Werving, samenwerking verwijzers
 4. Opzetten team professionals

Financiën

Financiering gebeurt momenteel door (gemeente)subsidies. BTmD heeft nog geen structurele financiering, gesprekken hierover staan op de planning.

Locatie

Een locatie met voldoende slaapkamers met eigen sanitair in een rustgevende omgeving met veel natuur.

Deelnemers

Werven van deelnemers door BTmD onder de aandacht te brengen door presentaties, filmpjes, folders en de website bij casemanagers, geheugenpoli, geriaters, Alzheimercafé’s, Dementienetwerk Rotterdam en omliggende gemeenten, POH’s kwetsbare ouderen, huisartsen.

Team professionals

 • Coördinator: samenstellen week, subsidieaanvraag, werven deelnemers, alle lopende zaken rondom het organiseren.
 • Zorgprofessionals: lopende zaken en de begeleiding tijdens de logeerweek.
 • Behandelaren: een vast team verzorgt de workshops.
In de praktijk

Aflevering Brandpunt

In april 2018 heeft Brandpunt een aflevering gemaakt over Beter Thuis met Dementie.

Het aantal mensen met dementie is in Nederland door de vergrijzing vervijfvoudigd tot 270.000. Geschat wordt dat dit aantal de komende 25 jaar zal verdubbelen tot een half miljoen. Omdat we steeds langer thuis verzorgd moeten worden is ook de druk op de mantelzorgers flink toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mantelzorgers (54%) overbelast is. Mantelzorgers geven aan dat ze op weinig begrip en steun kunnen rekenen van familie en buren. Ze staan er vaak alleen voor. Zorginstelling Laurens biedt sinds kort een cursus aan voor dementerenden en hun partners. Ze leren hoe ze beter voorbereid kunnen zijn op de gevolgen van dementie en hoe de mantelzorgers kunnen voorkomen dat ze overbelast raken.”

De aflevering is hier terug te zien.

Zelf een initiatief of mis je iets?

Neem contact met ons op via onderstaande knop om een vraag te stellen of jouw initiatief te delen.

Neem contact op