Ga naar hoofdinhoud
Van Zorg naar Gewoon Leven Logo

SamenWonen+ Laurens

Best practise vanuit Laurens met opschaling tips

Visie

SamenWonen+

SamenWoon+ is een initiatief van Laurens.

We gunnen ouderen een zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk leven, het liefst in hun eigen omgeving en met de mensen die hen dierbaar zijn. SamenWonen+ draagt hieraan bij door een in samenwerking met relevante partijen een signaleringsoverleg in te richten bij vooraf bepaalde woongebouwen of buurten. Het vertrekpunt is het welbevinden van bewoners en de sociale context, we werken actief aan verbinding tussen het formele en informele netwerk. Dit concept is geïnspireerd op de Thuisplusflats van de gemeente Rotterdam.

Op basis van eigen ervaring heeft Laurens tips voor opschaling in vorm van do’s en don’t.

Succesfactoren

Geleerde lessen

Geleerde lessen

  • In het begin liep dit stroef. Het is belangrijk om direct te starten samen met de zorgprofessionals.
  • Laat hen meedenken over het inrichten van het proces en welke locaties geschikt zijn.
  • Haal het uit de hiërarchie, het gaat om samenwerken.
  • Iedere cliënt is uniek, er zijn grote verschillen tussen wensen en behoeften.
  • De wensen en behoeften van bewoners staan centraal.
  • Als wijkverpleegkundige zijn alle CanMeds rollen nodig om deze rol op te pakken. Je fungeert echt als spil in de wijk.
  • Het los durven laten en weten wanneer zorg niet het antwoord is.
  • Meer leren over de verschillende financieringsvormen en deze in jouw voordeel laten werken. Denk aan meer WMO aanvragen bij begeleiding en/of toeleiding naar MPT/VPT.
  • Gun het tijd, dit doet niemand er ‘even bij’. Het wennen aan de nieuwe rol en werkwijze geldt niet alleen voor wijkverpleegkundige, maar ook voor de andere partners aan tafel.

Hoe is het verankering in beleid en strategie?

SamenWonen+ is vastgelegd in de strategie van Laurens, wij passen dit toe in ons eigen werkgebied. Het concept is geïnspireerd op de Thuisplusflats van de gemeente Rotterdam. Wens is om komende jaren nog twintig Thuisplusflats in te richten.

In de praktijk

Verandering in de praktijk

Hoe werkten we eerst?

Het gat tussen wonen, zorg en welzijn bestaat. De zorgorganisatie concentreert zich op de ondersteuning en zorgverlening aan de individuele cliënt, de corporatie heeft alleen een relatie met de huurder en de welzijnsorganisatie bezoekt alleen de 75-plussers in het ouderencomplex. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor samenhang tussen zorg, wonen en welzijn. Om maar niet te spreken over preventie of gezamenlijk werken volgens de principes van positieve gezondheid. De samenwerking met de beoogde partners is nu nog niet gematerialiseerd. We weten van elkaars bestaan af. Er is bestuurlijk incidenteel contact.

Hoe werken we nu?

We bepalen met elkaar welke woongebouwen of buurten in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat er relatief meer ouderen wonen en geschikte voorzieningen aanwezig zijn.

Het netwerk van woningcorporatie, welzijn, zorg en eventuele andere partijen wordt geactiveerd. Eens per vier weken hebben zij een signaleringsoverleg met breed perspectief waarin samen gekeken wordt naar wat nodig is.

In het zogenoemde signaleringsoverleg werken de wijkverpleegkundige en het zorgteam, de dagbesteding,een welzijnswerker en de woonconsulent en de huismeester samen in de keten.  Signalen over kwetsbare personen in de flat worden besproken en bekeken wordt welke oplossing het beste is. De gemeente indiceert via het loket Vraagwijzer (Wmo wijkteam) en levert de cliënten aan de keten. Wij vormen deze ketens in wooncomplexen waar veel kwetsbare ouderen wonen en die allemaal individueel worden bediend. Genoemde functionarissen van de ketenpartners staan het dichtst bij de cliënt. Zij hebben iedere dag contact met de cliënt / huurder / bewoner.

Door samenwerking onder regie van de wijkverpleegkundige met de woningbouwcorporatie, de welzijnsaanbieder, de huisartsen en het Wmo wijkteam wordt het gat tussen wonen, zorg en welzijn gedicht. Het resultaat is een schil rond de kwetsbare oudere.

Voorbeelden om te downloaden

Laurens deelt een voorbeeld nieuwsbrief en een agenda en actielijst voor een signaleringsoverleg.

Voor meer informatie, contact Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde Laurens

Zelf een initiatief of mis je iets?

Neem contact met ons op via onderstaande knop om een vraag te stellen of jouw initiatief te delen.

Neem contact op